Resplan & Bakgrundsfakta

Translation tool at bottom of page, Click here

Resplan / Utfall

Pga Covid-19 påverkan minskade Namibia möjligheterna att flyga till Sverige, dvs man stängde helt gränserna. Vi lyckades hitta en lösning efter 5 dagar, med flyg via Kapstaden – Doha – Arlanda. Vi missade därmed 75 % av semestern.

URSPRUNGLIG PLAN
DagOmråde AktivitetBo
1Etosha National ParkPusta utToshari Lodge
2Etosha National ParkSafariToshari Lodge
3Etosha National ParkSafariToshari Lodge
4Okonjima Nature ReserveSafariOkonjima Plains Camp
5Okonjima Nature ReserveSafariOkonjima Plains Camp
6TwyfelfontainBerg-safariTwyfelfontain Tent
7UigraranHällristningarAi Aiba Lodge
8UigraranHikeAi Aiba Lodge
9SwakopmundSpitzkoppeGia´s place
10SwakopmundFlamingosGia´s place
11SwakopmundBåtturGia´s place
12SesriemSanddynerDesert Quiver Camp
13SesriemSanddynerDesert Quiver Camp
14GocheganasSavannGocheganas Lodge
15Erindi Private Game ReserveSafariErindi. Officiell video
16Erindi Private Game ReserveSafariErindi
17Flyg hem

Bakgrund

Historia Medeltid

Från Wikipedia: Bantuexpansionen nådde området på 1300-talet. Den portugisiska sjöfararen Diogo Cão nådde Cape Cross norr om nuvarande Swakopmund i Namibia 1482. Under 1700-talets sista år sökte sig grupper av Oorlamfolk norrut från den nykoloniserade Kapkolonin.

Modern tid, 1900-talet

Migrationen var till en början fredlig, men 1880 bröt Nama-herero-kriget ut mellan Oorlamfolk och Hereroinvånarna i vad som i dag är norra Namibia.

Kolonisation i början av 1900-talet
1880-1915

Tyskland var intresserat av diamanter i området och beordrade militären att utföra ett folkmord. De körde ut invånarna i Omahekeöknen. Totalt dödades 65 000 Herero (80 % av folkgruppen) och 20 000 Namaqua (50 % av folkgruppen). Svältdöd och förgiftande av vattnet i brunnarna var karaktäristiskt för folkmordet.

Tyskland ockuperade området mellan 1884 och 1915.

Nationernas förbund (FN:s föregångare) gav 1919 Sydafrika i uppgift att förvalta landet. Sydafrika var förpliktat att tillförsäkra invånarna välfärd och social utveckling, men började istället utnyttja naturtillgångar och arbetskraft (=svarta lågbetalda). Mark delades ut till vita bönder (som idag äger 90% av jordbruksmarken) och rätten att utvinna värdefulla mineraler såldes till utländska företag, i första hand sydafrikanska.

Sydafrika administrerade området som ett mandat tills efter andra världskriget, då det annekterade territoriet. Diamanterna var för frestande att inte behålla. Efter andra världskriget 1939-1945 ersattes Nationernas förbund av Förenta nationerna (FN), som förklarade att Sydvästafrika skulle vara ett förvaltarskapsområde under FN. Sydafrika vägrade att lämna ifrån sig kontrollen trots dessa uppmaningar. Istället kom samma rasåtskillnadslagar (Apartheid) som i Sydafrika att införas också i Namibia. De svarta fick efter hand medborgarskap i så kallade homelands i mindre territorier huvudsakligen på landsbygden.

Reservaten som de svarta var hänvisade till hade 1922 krympt till en tiondel av landets yta. De var överbefolkade och extremt fattiga. Många svarta hade inget annat val än att bli kontraktsarbetare i gruvor eller på de vitas gårdar under hårda villkor.

1966 inledde den marxistiska sydvästra Afrikas folkorganisation SWAPO-gerillagruppen ett självständighetskrig för området som blev Namibia, men det var först 1988 att Sydafrika gick med på att avsluta sin administration i enlighet med en FN-fredsplan för hela regionen. Namibia har styrts av SWAPO sedan landet vann självständighet 1990. Men Sydafrika ville inte släppa hamnen i Walvis Bay. Det var först 1994 som de motvilligt släppte taget.

Språk

Totalt 2,2 milj invånare där Oshiwambo språk är 50%, Nama / Damara 11%, Afrikaans 10% (vanligt språk för större delen av befolkningen och cirka 60% av den vita befolkningen), Otjiherero-språk 9%, Kavangospråk 9%, Caprivispråk 5%, Engelska (officiell pga politiska orsaker) 3%

Go’morron = Wa lalapo
Läget? = Howzit?
Cold beer = koue enetjie
Gubbe = tate
Gå hem = Tjaila

Geografi

Namibia har dubbel yta jämfört med Sverige men en tredjedel i befolkning.

Ekonomi

Naturtillgångar är diamant, koppar, silver, uran, guld, bly, tenn, litium, kadmium, zink, vanadin, naturgas, vattenkraft, fisk och salt. Gruvdriften svarar för 20 % av BNP.

Jordbruket står för ungefär 10 procent av BNP, tillsammans med binäringar 25 procent, industri för 20 procent och tjänster för 33 procent. Fisket och turismen har en alltmer ökande betydelse. Namibia räknas till Afrikas rikare länder men trots detta rådde 2005 utbredd fattigdom på grund av hög arbetslöshet och stora inkomstskillnader. Inkomstskillnaderna följer hudfärg där vita äger över 90 % av all jordbruksmark.

Namibia är fortfarande beroende av Sydafrika med största delen av landets export och import men landet har sedan 2000-talet haft en gynnsam ekonomisk utveckling. Man får t.ex inte längre U-landsstöd av Sverige. Sydafrikanska gruvbolag har stort ägande och inflytande.

Religion

Kristendom 80 %, inhemska religioner 15 %, Islam 5 %


.

.                Go to first day                   .